ph-dots3

Het werkgebied van het MBC

De Filipijnen

De Filipijnen zijn een republiek in Zuidoost-Azië. De archipel bestaat uit 7107 eilanden, waarvan de grootste twee Luzon en Mindanao zijn. Deze beide eilanden beslaan samen zo’n twee derde van de oppervlakte van het land, dat met ongeveer 300.000 km² ruim 7 maal zo groot is als Nederland. De eilandengroep in het midden wordt Visayas genoemd.

Rijk en Arm

De Filipijnen hadden bij de laatste officiële census in 2015 bijna 101 miljoen inwoners. De Filipijnen hebben door de langdurige kolonisatie door Spanje en de Verenigde Staten veel westerse kenmerken.

De Filipijnen kennen een scherpe tegenstelling tussen arm en rijk. Er is sprake van een kleine, rijke elite en een groot arm deel van de bevolking dat veelal onder het bestaansminimum leeft. De elite heeft zowel op economisch als op politiek gebied de touwtjes in handen.

Het MBC

Het kantoor van het MBC staat in de stad Quezon City in Metro Manila. We werken met name in dit gebied, dat de National Capitol Region wordt genoemd. Door samenwerkingsverbanden werkt het MBC ook in gebieden waar onze partnerorgaisaties werkzaam zijn, onder andere:

  • CCT GenSan (Mindanao)
  • iShepherd in Payatas  (Luzon)
  • PLTM in Safa, Balani, Calapan (Mindoro, Visayas)
  • Good Neighbors in Quezon City & Legazpi (Luzon), Samar (Visayas) and Mindanao.

Over de grenzen

De visie van het MBC strekt zich uit over de grenzen van de Filipijnen. We willen graag de MBC training mogelijk maken voor iedereen die het nodig heeft. We krijgen de vraag of we dit ook buiten de Filipijnen kunnen doen. Vooralsnog hebben we niet de mankracht of financiële middelen. We willen  als mBC kijken of we een zogenaamd ‘MBC in a box’ kunnen ontwikkelen waarmee het voor andere organsiaties eenvoudiger wordt om het MBC programma te implementeren in hun context. Echter, vooralsnog is dit een plan voor de toekomst.