MBC Visie [onze gewenste eindsituatie]

We hebben een wereld voor ogen waar alle mensen hun potentieel en capaciteiten maximaal kunnen gebruiken en uitoefenen en in staat zijn om kansen te creëren voor zichzelf en anderen.

Visie slogan

“Je vermogen tot vernieuwing en verandering zit in jezelf.”

MBC Missie [wat wij doen]

Wij zijn een non-profit organisatie met als doel mensen in staat te stellen hun leven te veranderen door middel van het starten van micro-business training en coaching om de armoede te verlichten.

Missie slogan

Levens veranderen door mensen in staat stellen hun eigen inkomen te verwerven.

 

Strategisch plan

Elevator Pitch

De MBC traint mensen uit de sloppenwijken basisvaardigheden met betrekking tot het runnen van een bedrijf, zodat ze kunnen beginnen met een eigen bedrijf, met als doel inkomsten te genereren voor zichzelf en hun families en het verbeteren van hun economische levensstandaard. In de vroege stadia van het bedrijf, zal het MBC de nieuwe ondernemer coachen bij de ontwikkeling en groei van zijn bedrijf.

Kernwaarden

MBC’s kernwaarden zijn Verandering, Ontplooiing en Relatie:

 Verandering

MBC wil een keer brengen in het leven van mensen in armoede. Door hen te wijzen op hun potentieel, hun gaven en talenten leren ze in hun kracht te gaan staan en vanuit intrinsieke motivatie een ommekeer in hun leven te brengen en een stap uit de armoede te maken.

 

Ontplooiing

Het MBC gelooft dat er voor ieder mens een plek op deze aarde is waar hij met gebruikmaking van zijn gaven en talenten zijn bij de geboorte ingelegde potentieel kan ontplooien om een gezond, rijk, harmonieus en gelukkig leven te vervullen, en in zijn eigen levensonderhoud te voorzien voor zichzelf, zijn familie, zijn leefgemeenschap en zijn omgeving.

 

Relatie

Het MBC beschouwt mensen als unieke zelfstandige individuen, maar toch in relatie met elkaar: van elkaar afhankelijk. We hebben elkaar nodig om onszelf te ontpooien, en dienstbaar voor elkaar te zijn in onze relaties en partnerschappen. We zijn afhankelijk van elkaar voor onze netwerken, steun, aanmoediging, advies, raad, middelen en hulp.

Doelen

 • Het helpen van mensen uit de (stedelijke) sloppenwijken en landelijke gebieden van de Filippijnen.
 • Het helpen van mensen om een startkapitaal via leningen en spaargelden te verwerven om hun eigen bedrijf te starten.
 • De wereld een betere plek maken door mensen te helpen hun leven te verbeteren door het genereren van een inkomen voor hun families door het starten van een bedrijf.
 • Bijdragen aan het verlichten van de armoede, gebrek aan onderwijs en een gebrek aan eigenwaarde.
 • Het creëren van een zichzelf bedruipend en duurzaam kantoor ter ondersteuning van lokale partnerorganisaties die mensen uit de sloppenwijken en arme plattelandsgebieden helpen om hun eigen bedrijf te starten.

Kwaliteiten en Kansen

Kwaliteiten

 • Partnerschapontwikkeling met de organisaties in ons netwerk.
 • Liefde voor de mensen die wij dienen en hoop op verbetering van hun situatie.
 • Een robuuste en effectieve 5-staps-benadering voor het bereiken van onze Visie & Missie (genereren van ideeën, Bedrijfstraining, Financiën, Start je eigen bedrijf, Coaching).
 • Een goed ontwikkeld Curriculum (cursus) in twee lokale talen, met aanvullende materialen.
 • Hands-on aanpak door middel van boeiende en interactieve trainingsmethoden.
 • Een strategische ligging van ons kantoor: Payatas, een sloppenwijk in Manilla, naast de vuilstortplaats van Quezon City.
 • Een constructieve samenwerking met het Center for Community Transformation (CCT).
 • Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers met een passie voor de armen.

Kansen

 • Partnerschapontwikkeling met diverse zendings- en ontwikkelingsorganisaties met een focus op de ontwikkeling van levensonderhoud en livelihoodprojecten.
 • Het stimuleren van de Filippijnse kerken met visieontwikkeling voor armoedebestrijding door middel van ontwikkeling van kleine bedrijven.
 • Het genereren van fondsen vanuit de Filippijnen en het buitenland om het werk van het MBC te ondersteunen.
 • Uitbreiding van de diensten van het MBC naar andere achtergestelde gemeenschappen, zowel binnen als buiten de Filippijnen.