MBC en Dorcas hebben als gemeenschappelijk doel om te zoeken naar kansen om de arme en kwetsbare groepen in Egypte te stimuleren en in staat te stellen hun eigen micro-business op te zetten. Hierdoor worden zij geholpen om beter in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien en te komen tot een verbetering van de algemene leefsituatie. Waar mogelijk kunnen deze micro-businesses uitgroeien tot grotere bedrijfjes dan wel livelihood centra, die voor meerdere mensen werk kunnen bieden.

Stichting MBC heeft hierbij voor ogen om hun trainingsmethoden en -materialen te gebruiken om locale partners in staat te stellen deze aanpak in hun eigen werkgebied toe te gaan passen.

Training of Trainers

De Training van Trainers (TOT) is begonnen in Cairo. Een team Egyptenaren – de medewerkers van een locale partner van Dorcas – hebben hierbij kennis gemaakt met het trainingsmateriaal en de -methode van MBC, om dit te kunnen gebruiken voor de ‘Generate Your Business Idea’ training (GYB).  Dit werd voortgezet met een training in het veld, in het midden van Egypte: Minya.

Twee medewerkens van MBC, Peter en Bert zijn samen met het locale team naar Minya gegaan, om de training van de ongeveer 25 moeders verder te ondersteunen. De meeste van hen zijn analfabeten, maar de locale trainers zijn heel goed in staat om hierop in te spelen.

De deelnemers waren bijzonder  geïnteresseerd en toonden interesse om aan het vervolg, de ‘Start Your Business’ training (SYB), deel te nemen. Dit onderdeel wordt als ToT training in maart 2019 in Cairo voortgezet, met direct daarop volgend de SYB training in het veld.