Project omschrijving

Shirly is de eigenaar van een recycling shop. Mensen die recycling materiaal uit afval verzamelen, kunnen het naar haar toebrengen. De oude flessen, het karton, glas, metaal, enz. verkoopt ze vervolgens in grotere hoeveelheden aan de recyclingfabriek. Ze heeft geen werkplaats maar een oude vrachtwagen. De afval inzamelaars staan ​​in de rij voor haar vrachtwagen om hun verzamelde oude materiaal aan haar af te leveren in ruil voor enkele peso’s.

Shirly wil graag uitbreiden. “Ik kwam in contact met de training van de MBC en leerde datgene die ik daar leerde in mijn bedrijf in praktijk te brengen. Mijn ene vrachtwagen biedt veel vertragingen bij de aankoop en verkoop van recyclebare materialen.”

Met de hulp van de MBC schreef ze een businessplan, om de aanschaf van een tweede truck mogelijk te maken. Met een lening van de micro-financieringsorganisatie CCT, een partner van MBC, was ze in staat om een ​​tweedehands vrachtwagen te kopen. Nu gaat er nog veel meer doorheen. Terwijl één vrachtwagen de oude materialen naar de fabriek brengt, kan de afval inzamelaar de producten inladen in de tweede vrachtwagen en omgekeerd.

Shirly ervoer niet alleen de overdracht van kennis door de training van MBC, maar ook de betrokkenheid van de teamleden in het wel en wee van haar familie en bedrijf. Op Facebook schrijft ze over haar vreugde en liet ze de foto’s van haar nieuwe truck zien. Ze is ook van plan de truck te gebruiken als verhuiswagen om meer inkomsten te genereren.