Partners van MBC

 

Hieronder vind je de partner organisaties die het succesvolle werk van het MBC ondersteunen en (mede) mogelijk maken.

Cordaid
CordaidDe allerarmste mensen worden het hardst getroffen door natuurrampen, oorlog en geweld. Cordaid helpt juist deze mensen aan noodhulp, gezondheidszorg en onderwijs. Cordaid creëert kansen voor deze armste, meest kwetsbare en buitengesloten mensen in deze wereld. Ongeacht ras of religie wil Cordaid hen de mogelijkheid bieden hun stem te laten horen.
CBM
CBMCanadian Baptist Ministries is een wereldwijde zendingsorganisatie die zich inzet om de liefde van God in woord en daad te delen. Wij geloven dat God genezing van een gebroken wereld brengt via lokale kerken. Met meer dan 140 jaar ervaring, hebben we gezien dat woorden en daden, verweven in de christelijke gemeenschap, samenwerken om te getuigen van Gods transformerende genade. Door samenwerken proberen we hoop, genezing en verzoening voor alle mensen te brengen.
Dorcas
DorcasDorcas is een christelijke ontwikkelings- en hulporganisatie die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen om de armen en onderdrukten te verzorgen en in staat te stellen hun levens te veranderen (Mattheus 25: 31-46). Dorcas is al meer dan 30 jaar betrokken bij ontwikkelings- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika en biedt hulp ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging.
Vastenactie
VastenactieDe Stichting Bisschoppelijke Vastenactie is de Rooms-Katholieke hulporganisatie voor Nederland. De Stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die de Stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Ze voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder tijdens de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen.
Center for Community Transformation
Center for Community TransformationCCT is een georganiseerde christelijke reactie tegen armoede en sociaal onrecht. Dit gebeurt door het combineren van initiatieven voor sociale ontwikkeling en christelijke missie in een unieke Filipijnse context. CCT bedient stedelijke en landelijke arme gemeenschappen in de Filippijnen, ernaar strevend mensen te helpen hun leven een andere koers te geven, te bouwen aan sterke families en getransformeerde gemeenschappen te zien, vanuit een Christelijke levensovertuiging.