Het trainingsprogramma van het MBC

Het MBC helpt mensen in kansarme gebieden in ontwikkelende landen om hun eigen bedrijfje te starten. Het programma van het Micro Business Center leert de deelnemers praktische basiskennis en basisvaardigheden met betrekking tot het runnen van een bedrijfje. Ook helpt het de deelnemers om met hun eigen bedrijfidee te komen. Het MBC helpt de deelnemers na de training om een lening aan te vragen en/of deel te nemen aan een spaargroep. Wanneer de deelnemers het startkapitaal bij elkaar hebben gespaard en zehun bedrijf starten, kunnen ze een coach krijgen die hen voor een periode van maximaal 2 jaar ondersteunt en regelmatig langskomt voor een voortgangsgesprek waarin de kenlpunten en uitdagingen van de startende ondernemer worden besproken en er worden tips uitgewisseld om het bedrijf duurzaam te maken.

In onderstaande kaders staan de verschillende stappen van het trainingsprogramma kort beschreven.

Informatiesessie

De informatiesessie legt het doel van de training uit en er wordt verteld wat er van de deelnemers wordt verwacht. Opgave kan na afloop

Het proces uitgelegd

In de eerste plaats worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een informatiesessie waarin het hele MBC-programma wordt uitgelegd: de trainingen en hoe men ondersteuning kan krijgen bij het starten van een bedrijf. Mensen die besluiten hun eigen bedrijf te starten middels het MBC programma kunnen zich opgeven voor de training ‘Creëer je eigen bedrijfsidee’.

Creëer je eigen bedrijfsidee

Deelnemers creëren 3 potentieel succesvolle bedrijfidee”n door het scannen van hun vaardigheden, talenten, ervaringen en netwerk.

Een praktische 2-daagse training

In de tweedaagse training ‘Creëer je eigen bedrijfsidee’ genereren de deelnemers 3 mogelijk succesvolle bedrijfsideeën. Ze bekijken hun vaardigheden, talenten, eraringen en netwerk. Ze doen een kort assessment over ondernemen en persoonlijkheid. Aan het eind van de training vullen degenen die doorwillen in het MBC trainingsprogramma een vargen lijst in, waarmee ze zich aanmelden voor de ‘Start je eigen bedrijf’ training.

Training ‘Start je eigen bedrijf’

De deelnemers ontwikkelen aan de hand van een van hun bedrijfsideeën een praktisch bedrijfsplan waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen beginnen.

Een praktische 5-daagse training

De deelnemers starten deze training met hun 3 bedrijfsideeën die voortkwamen uit de training ‘Ontwikkel je eigen bedrijfsidee’. De interactieve training ‘Start je eigen bedrijf’ helpt de deelnemers om uit te vinden welke bedrijfstype het best bij hen past en succesvol zou kunnen zijn. Ze ontwikkelen hun eigen bedrijfsplan voor hun eigen Micoro-Bedrijfdoor het toepassen van de leerstof op hun eigen toekomstige bedrijfje.

Bedrijfsplan

Het ‘diploma’ van de training is het eigen persoonlijke bedrijfsplan dat de deelnemers hebben samengesteld. Hiermee kunnen ze een lening aanvragen.

Het Bedrijfsplan

Aan het einde van de bedrijfstraining leveren de deelnemershun bedrijfplan in. Het MBC zal dit evaluaren en in een-op-een sessies suggesties voor verbetering geven. Nadat ze de geopperde suggesties en verbetering hebben verwerkt in hun bedrijfsplan, is het klaar.

Financiën

De deelnemers kunnen een lening aanvragen van een van de Micro-financieringsorganisaties waarmeehet MBC samenwerkt. Ook kunnen ze deelnemen aan een spaargroep om hun bedrijf te bekostigen.

Spaargroep en Lening

Met hun definitieve bedrijfsplan kunnen de deelnemers een lening  aanvragen bij een van de micro-financieringsporganisaties waarmee  het MBC samenwerkt. In combinatie met het meedoen aan een spraagroep zullen de deelnemers het benodigde stratkapitaal bij elkaar sparen. Andere bronnen van inkomsten kunnen zijn: eigen spaargeld of van familie/vrienden, leenstelsels in de lokale gemeenschap, etc.

Begeleiding

De deelnemers ontwikkelen ondernemersvaardigheden door hun vorderingen en uitdagingen te bespreken in groepjes onder leiding van een coach.

Bedrijfscoaching

De deelnemers starten hun nieuwe bedrijf met hun bedrijfsplan en het beschikbare startkapitaal. Ze worden in groepjes gekoppeld aan een bedrijfscoach die hen maandelijks bezoekt en de voortgang van hun bedrijf met hen bespreekt. Ook knelpunten en uitdagingen komen aan de orde.

Voor meer informatie over de verschillende stappen van het trainingsprogramma,
klik op het desbetreffende pictogram of tekst.

Bedrijfsidee Bedrijfstraining Financiën Bedrijfsplan Begeleiding Bedrijfsidee Bedrijfstraining Financiën Bedrijfsplan Begeleiding