De deelnemer aan het MBC programma begint zijn nieuwe bedrijf met zijn bedrijfsplan en het beschikbare startkapitaal. Het daadwerkelijke starten en runnen van een bedrijf is hard werken. Het MBC ondersteunt de deelnemers aan hun programma in deze startfase. Het MBC doet dit door persoonlijke coaching.

Persoonlijke begeleiding

thumb-coach

Indien mogelijk zal het MBC een persoonlijke coach toewijzen aan de ondernemer. Deze coach helpt de startende ondernemer bij het implementeren van het bedrijfsplan en het goed runnen van het bedrijf. Door middel van regelmatige bijeenkomsten helpt de coach om de productie of diensten en zakelijke vaardigheden te ontwikkelen, om goed te plannen en om zakelijke problemen te helpen oplossen

In de eerste 6 maanden van het opstarten van het bedrijf, zal de coach proberen de deelnemers in groepjes om de twee weken te ontmoeten in een coachingsessie, om de uitdagingen en problemen van de verschillende bedrijfjes te bespreken, maar ook stil te staan bij de successen.

Na 6 maanden zal de coaching minder intens zijn; de coachingssessies vinden dan  maandelijks plaats. In een groepje van 4 á 5 dstartende ondernemers bespreken de deelnemers onder leiding van hun coach de successen, knelpunten en uitdagingen in hun bedrijf. De coach zal kijken naar de boekhouding, de financiële gezondheid van de bedrijfjes en hij geeft suggesties voor het verbeteren van de bedrijven. Na een periode van 2 jaar van coaching hebben de ondernemers voldoende kennis en ervaring om het bedrijf zlefstandig voort te zetten.

Begeleiding

Ondernemers ontmoeten ondernemers

Intervisie met anderen

Onder leiding van een bedrijfscoach

Bespreken van elkaar successen

Bespreken van uitdagingen en knelpunten

Elkaars bedrijfje opzoeken

leren van elkaar

Kasboekcontrole

Maandelijkse sessies

Professionalisering

Practische cursussen

Voor speciale vaardigheden, kan het MBC adviseren en helpen de deelnemers cursussen te vinden die de deelnermers helpen bij het uitoefenen van hun beroep, zodat ze producten of diensten van hoge kwaliteit kunnen leveren. Als het bedrijf goede resultaten boekt kan het MBC kijken naar mogelijkheden om het bedrijf te helpen groeien en uit te breiden door middel van extra trainingen, zodat het bedrijf banen kan bieden voor andere mensen.