Tijdens de training ‘Start je eigen bedrijf’ maken de deelnemers hun eerste concept Bedrijfsplan. Dit is het document dat de doelstellingen van hun bedrijf stellen. Ze kopiëren de antwoorden van de oefeningen naar hun bedrijfsplan. Na het invullen van het Business Plan, wordt  het ingeleverd voor beoordeling en correctie bij het MBC. De MBC zal een feedback sessie met de deelnermers hebben om het hele bedrijfsplan door te nemen. Nadat de correcties zijn verwerkt, is het bedrijfsplan voltooid. Dit definitieve bedrijsplan kan vervolgens worden gebruikt als een investeringsvoorstel door het aanvragen van een lening bij een van onze Micro Financierings Partners.

Stap 1 - Training

Deelnemers maken het eerste concept van hun bedrijfsplan

Start de Training

In de training ‘Start je eigen bedrijf’  doen de deelnemers 39 oefeningen. Ze kopieren de antwoorden van die oefiningen naar hun bedrijfsplan. Aan het eind van de training zijn ze klaar met het eerste concept van hun  bedrijfsplan.

Stap 2 - Evaluatie

Het bedrijfsplan wordt nagekeken, besproken en verbeterd zodat het klaar is voor gebruik.

Evaluatie van het bedrijfsplan

Nadat de deelnemers het bedrijfplan hebben ingevleverd, wordt het door het MBC gecontroleerd en in een feedback sessie gesproken. Na de verwerkte verbeteringen is het bedrijfsplan klaar. De deelnemers kunnen er een lening mee aanvragen.

Stap 3 - Start!

Deelnemers genereren het startkapitaal (Lening, Spaargroep, Eigen spaargeld) en starten hun bedrijf.

Start van het eigen bedrijf

De deelnemers kunnn met hun definitive bedrijfsplan een lening aanvragen bij een micro-financieringsorganisatie. Andere bronnen voor startkapitaal kunnen zijn: het deelnemen aan een spaargroep en je eigen spaargeld of dat van familieleden.

Voorblad en Samenvatting

Het voorblad bevat de naam van het bedrijf, de locatie, de rechtsvorm, de eigenaren en contactinformatie. De samenvatting geeft duidelijk de visie van het bedrijf en de structuur ervan. Het benoemt de producten en diensten, mogelijkheden in de markt en de doelstellingen van het bedrijf voor de eerste jaren van de exploitatie.

De samenvatting bevat de hoeveelheid geld die nodig is, het beoogde gebruik van de middelen en hoe het bedrijf succesvol zal zijn in het uitvoeren van de geplande activiteiten.

 

 

 

De naam van het bedrijf, waar het zich bevindt en de eigenaar(s).

Rechtsvorm en de visie van het bedrijf.

De producten en diensten die worden aangeboden.

De klantendoelgroep

Motivatie van de klant waarom ze zullen kopen bij dit bedrijf

Bronnen van startkapitaal.

Bedrijfsomschrijving

Dit gedeelte bevat algemene informatie over het bedrijf en haar concurrentievoordeel. Concurrentievoordeel heeft betrekking op de kenmerken van de producten ten opzichte van de concurrentie (bijvoorbeeld service, levering en locatie). De bedrijfsomschrijving omvat de naam en de aard van het bedrijf (productie, dienstverlening, enz.), Een korte beschrijving van wat het bedrijf doet, de prijs en de distributie van producten/diensten en hoe het bedrijfsproces is gestructureerd.

 

 

Naam en aard van het bedrijf

Algemene informatie over het bedrijf

Beschrijving van wat het bedrijf doet

Prijs en distributie van producten/diensten

Concurrentievoordeel

Kenmerken van de producten/diensten

Marktanalyse

De Marktanalyse definieert het product precies. Ook duidt het de klanten die het bedrijf heeft. Ook worden de kenmerken van de doelgroep beschreven. Het marktaandeel wordt gemeten en een potentieel marktaandeel van het gebied wordt berekend. Deze factoren in overweging genomen, wordt de beste manier voor concurrentie beschreven, bijvoorbeeld welke verkoopmethoden, hoe de communicatie en reclame wordt gedaan, en hoe het distributienetwerk functioneert.

 

 

Definieert het product nauwkeurig