Stichting MBC is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende instelling’.
Giften aan stichting MBC zijn aftrekbaar van de belasting*.
Hieronder vind je de gegevens m.b.t. onze ANBI status:

* afhankelijk van je fiscale situatie.

MBC-ANBI-Logo

Naam van de Stichting

STICHTING MBC

Publieksnaam van de stichting

‘MICRO BUSINESS CENTER’

Adres van de Stichting

Homerusstraat 56
7323 PZ, Apeldoorn
+31 314 78 56 90
+31 6 24 89 89 53
info@mbc4you.nl
www.mbc4you.nl

Bankrekeningnummer

Rabobank: NL16 RABO 0310 8263 73

ten name van Stichting MBC

BIC / SWIFT

RABONL2U

Fiscaal nummer/RSIN

8563.16.052

Beloningsbeleid

De stichting keert geen beloningen uit aan medewerkers van de stichting.

Doelstellingen van de Stichting

De doelstellingen zijn volgens artikel 2.1 van de statuten het (doen) ondersteunen en begeleiden van kansarme mensen bij het  realiseren van een zelfstandig, zelfvoorzienend, volwaardig en zinvol bestaan, dit zowel op het persoonlijk als maatschappelijk gebied, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Voor de hoofdlijnen van het algemene bedrijfsplan van de stichting: zie jaarverslag 2021.

Bestuurssamenstelling

Jan Willem Luiten
Jan Willem LuitenVoorzitter
Ab Luesink
Ab LuesinkPenningmeester
Marianne Otterspeer
Marianne OtterspeerSecretaresse

U kunt hier de financiële jaar verslagen downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@microbusiness.nl.
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2021